De waterspeeltuin

Onze waterspeeltuin heeft zandstrandjes en ligweiden langs een speelgoot met ondiep water (max. 50 cm).  De speelgoot komt uit in het bassin waar lekker "gepoedeld" kan worden. Ook staan er diverse speeltoestellen zoals wipkippen, glijbanen en schommels. Daarnaast is er een leuke natuurlijke waterloop waar kinderen met zand en water hun eigen dammetjes en geultjes kunnen maken.

Schoonmaak en onderhoud

Wanneer onze waterspeeltuin geopend is (van 1 mei tot 1 oktober) wordt deze wekelijks grondig schoongemaakt door onze vrijwilligers. Met professionele apparatuur wordt er voor gezorgd dat alles zo schoon als mogelijk is. Ook alle speeltoestellen worden met regelmaat nagelopen, gekeurd en waar nodig verbeterd of gerepareerd. Buiten het seizoen worden grotere werkzaamheden aangepakt, die meer tijd vergen dan de dagen dat we gesloten zijn.

Water

Het water voor de waterspeeltuin is geen kraanwater, maar omhooggepompt grondwater. Dit water wordt gefilterd en vervolgens in de waterbaan, de waterloop en het bassin gepompt. De kwaliteit van het zwemwater wordt zeer regelmatig (twee-wekelijks) getest. Op www.zwemwater.nl kunt u de resultaten hiervan controleren.