De waterspeeltuin

Onze waterspeeltuin heeft zandstrandjes en ligweiden langs een speelgoot met ondiep water (max. 50 cm). De speelgoot komt uit in het bassin waar lekker "gepoedeld" kan worden. Ook staan er diverse speeltoestellen zoals wipkippen, glijbanen en schommels. Daarnaast is er een leuke natuurlijke waterloop waar kinderen met zand en water hun eigen dammetjes en geultjes kunnen maken.

Schoonmaak en onderhoud

Wanneer onze waterspeeltuin geopend is (van 1 mei tot 1 oktober) wordt deze wekelijks grondig schoongemaakt door onze vrijwilligers. Met professionele apparatuur wordt er voor gezorgd dat alles zo schoon als mogelijk is. Ook alle speeltoestellen worden met regelmaat nagelopen, gekeurd en waar nodig verbeterd of gerepareerd. Buiten het seizoen worden grotere werkzaamheden aangepakt, die meer tijd vergen dan de dagen dat we gesloten zijn.

Water

Het water voor de waterspeeltuin is geen kraanwater, maar opgepompt slootwater. Dit water wordt gefilterd en vervolgens in de waterbaan, de waterloop en het bassin gepompt. De kwaliteit van het zwemwater wordt zeer regelmatig (twee-wekelijks) getest. Op www.zwemwater.nl kunt u de resultaten hiervan controleren.

Huidige situatie (2021-2022)

Op basis van metingen van de afgelopen jaren hebben we sinds 2021 een permanent negatief zwemadvies. Dit gaat dus over de kwaliteit van de afgelopen jaren, niet de huidige kwaliteit. Begin 2021 is de aanvoer van het water voor de waterspeeltuin aangepast. Hierdoor wordt er continu vers water aangevoerd, en ná het bassin gaat het water weer terug de sloot in die verder door de wijk stroomt. Ook sluiten we het bassin iedere dag af met een groot net, om te zorgen dat watervogels er niet in gaan. Wij hopen dat door de nu genomen maatregelen de waterkwaliteit verbetert en het negatieve zwemadvies na dit zwemseizoen kan worden ingetrokken. Meer weten? Lees hier verder.