De stichting

De stichting Kinderboerderij en waterspeeltuin Tanthof heeft de kinderboerderij op 1 december 2015 overgenomen van de gemeente Delft, en heeft als doel om bezoekers -zowel kinderen als volwassenen- in contact te brengen met dieren én elkaar.

Kinderen die thuis geen dieren hebben, worden in de gelegenheid gesteld met dieren in contact te komen. De kalver- en geitenweides en waterspeeltuin zijn vrij toegankelijk. Verder wil de stichting het goede voorbeeld geven in het kader van dierenwelzijn. Hoe ga je met dieren om? Hoe hoor je de dieren te huisvesten? Zo hebben al onze dieren ruime verblijven en proberen wij ze waar mogelijk "maatjes" te geven.

In de waterspeeltuin is het zomers mogelijk om te genieten van het water en de vele speeltoestellen.

Ten slotte kunnen bezoekers zien dat het vele werk op de boerderij en waterspeeltuin door vrijwel alleen vrijwilligers wordt gedaan. Mogelijk vormt dit een opstap naar het zelf verrichten van vrijwilligerswerk op de kinderboerderij (of elders). Zou u ook vrijwilliger willen worden? Kijk dan op deze pagina!

Het bestuur

 • dhr. Remmelt Thijs voorzitter
 • dhr. Avinash Krishnasing secretaris (secretaris@kinderboerderijtanthof.nl)
 • dhr. Aad van Winden penningmeester
 • dhr. Herman de Haan bestuurslid
 • mevr. Evelyn Prins bestuurslid

Onze bestuursleden verrichten hun werkzaamheden zonder vergoeding.

Hoofdlijnen van het beleidsplan

 • Laagdrempelige voorziening (geen toegangsprijs, iedereen mag meedoen);
 • Betrokkenheid van de wijken (Tanthof, Voorhof en Buitenhof) bij beheer, bedrijfsvoering en activiteiten;
 • Locatie waar bezoekers unieke ervaringen op kunnen doen en waar wat te beleven valt;
 • Kinderen zijn een belangrijke doelgroep, maar zeker meer richten op volwassenen;
 • Verbreding van de activiteiten bij de kinderboerderij als de waterspeeltuin: verbinden van spelen, ontdekken en leren;
 • Aantrekkelijkheid hoofdplein als verblijfsruimte verhogen door groen en spellen voor kinderen;
 • De educatieve functie voor bezoekers is aanwezig, maar zal worden uitgebreid;
 • De stichting zal zich richten op het werven van vrienden en sponsors en aanschrijven van fondsen voor investeringen;
 • Beheer volgens geldende branchecode;
 • Duurzaam voorbeeld en duurzame bedrijfsvoering.

Jaarverslag

Het meest recente jaarverslag van onze stichting (2020) is hier te downloaden.

Als stichting met ANBI status publiceren we ook een formulier in een standaard format via deze link.

Scholenschuif

We zijn onderwerp geworden van een haalbaarheidsstudie door de gemeente Delft waarbij een nieuwe basisschool van ongeveer 1100 leerlingen in de wijk Tanthof wordt geplaatst. Er zijn twee locaties, waarvan het gebied rond en inclusief de kinderboerderij er een is. Mocht de school hier gepland worden dan zal de gemeente ons verhuizen. Voor meer informatie en achtergrond bij deze scholenschuif verwijzen we naar deze pagina over de scholenschuif.