Een donatie doen

Met uw donatie ondersteunt u de activiteiten van de kinderboerderij én waterspeeltuin. Donaties zijn voor ons een wezenlijke bron van inkomsten. Zowel eenmalige als periodieke donaties zijn van harte welkom, van elke orde van grootte.

De stichting is een algemeen nut beogende instelling (ANBI) en giften aan de stichting zijn aftrekbaar van de belasting. Zie voor meer informatie www.belastingdienst.nl/giften/.

Periodieke donatie

Wilt u ons steunen met een periodieke donatie via automatische incasso? Heel fijn! U kunt onderstaand formulier invullen met uw gegevens. U kunt ook een formulier downloaden, waarop u uw machtiging kan aangeven voor automatische incasso. Hartelijke dank!

Download het formulier

Wilt u een papieren versie van dit formulier? Neemt u dan even contact op. Hartelijk dank!

Eenmalige donatie

Donaties kunnen worden overgemaakt op IBAN rekeningnummer NL30RABO0307066207 t.n.v. Stichting Kinderboerderij en waterspeeltuin Tanthof onder vermelding van "donatie".

U kunt ook onderstaand formulier invullen, dan zorgen wij voor een automatische incasso.