Over ons

De stichting Kinderboerderij en waterspeeltuin Tanthof heeft de kinderboerderij en waterspeeltuin op 1 december 2015 overgenomen van de gemeente Delft, en heeft als doel om bezoekers – zowel kinderen als volwassenen – in contact te brengen met dieren én elkaar.

Kinderen die thuis geen dieren hebben, worden in de gelegenheid gesteld met dieren in contact te komen. Er is geen toegangsprijs en de konijnenverblijven en geitenweides zijn toegankelijk voor bezoekers. Verder wil de stichting het goede voorbeeld geven in het kader van dierenwelzijn. Hoe ga je met dieren om? Hoe hoor je de dieren te huisvesten? Zo hebben al onze dieren ruime verblijven en proberen wij ze waar mogelijk “maatjes” te geven.

Verder kun je lekker spelen en ontspannen in de waterspeeltuin. Deze is in het voorjaar van 2024 helemaal opgeknapt

Kom heerlijk tot rust in deze groene oase midden tussen de woonwijken!

Het bestuur

dhr. Remmelt Thijs
Voorzitter

dhr. Avinash Krishnasing

Secretaris

dhr. Aad van Winden

Penningmeester

Naast deze bestuursleden is de volgende persoon ook bestuurslid:

 • Evelyn Prins

De stichting wordt geleid door het bestuur. Zij verrichten hun werkzaamheden zonder vergoeding. De dagelijkse gang van zaken is in handen van de beheerders. Daarnaast zijn er 50 – 60 vrijwilligers actief. Contact met het bestuur is te leggen door te mailen naar: secretaris@kinderboerderijtanthof.nl

Het Beheer

mevr. Sylvia Looijstijn
Hoofdbeheerder

dhr. Parcel van Veen

Assistent-beheerder

 

mevr. Noor Veenhoven

Assistent-beheerder

Hoofdlijnen van het beleidsplan

 • Laagdrempelige voorziening (geen toegangsprijs, iedereen mag meedoen);
 • Betrokkenheid van de omliggende wijken bij beheer, bedrijfsvoering en activiteiten;
 • Locatie waar bezoekers unieke ervaringen op kunnen doen en waar wat te beleven valt;
 • Kinderen zijn een belangrijke doelgroep, maar volwassenen ook;
 • Verbreding van de activiteiten: verbinden van spelen, ontdekken en leren;
 • Hoofdplein als verblijfsruimte door groen en spellen voor kinderen;
 • Educatieve functie voor bezoekers (in ontwikkeling);
 • Beheer volgens geldende branchecode;
 • Duurzaam voorbeeld en duurzame bedrijfsvoering.

Jaarverslag

Meer over ons lezen? In het jaarverslag vind je een verslag en financiële gegevens. Het meest recente jaarverslag van onze stichting (2022) is hier te downloaden

De financiële gegevens voor ANBI stichtingen worden daarnaast in een standaard formulier gepubliceerd. Het formulier over 2022 is hier te downloaden

ANBI

Onze stichting is een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) sinds 2015 . Dit houdt onder meer in dat:

 • We volledig gericht zijn op het algemeen nut;
 • We met nagenoeg al onze activiteiten het algemeen belang dienen;
 • We geen winstoogmerk hebben;
 • We (de stichting en haar bestuur) voldoen aan de integriteitseisen;
 • Bestuursleden geen vergoeding krijgen voor hun inzet.

 

Het RSIN nummer van de stichting is 855641150

Het KVK nummer is 643 776 60

Het btw nummer is NL 855 641 150 B01

Jaarverslag

Meer over ons lezen? In het jaarverslag vind je een verslag en financiële gegevens. Het meest recente jaarverslag van onze stichting (2021) is hier te downloaden

De financiële gegevens voor ANBI stichtingen worden daarnaast in een standaard formulier gepubliceerd. Het formulier over 2021 is hier te downloaden

ANBI

Onze stichting is een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) sinds 2015 . Dit houdt onder meer in dat:

 • We volledig gericht zijn op het algemeen nut;
 • We met nagenoeg al onze activiteiten het algemeen belang dienen;
 • We geen winstoogmerk hebben;
 • We (de stichting en haar bestuur) voldoen aan de integriteitseisen;
 • Bestuursleden geen vergoeding krijgen voor hun inzet.

Het RSIN nummer van de stichting is 855641150

 

Het KVK nummer is 64377660