Geen ruimte voor kinderboerderij op de ‘groene campus’

13 november 2020

De gemeente Delft heeft besloten een vervolgonderzoek uit te voeren voor het plaatsen van een megaschool waarin drie basisscholen met samen ruim 1000 leerlingen een plek moet krijgen. De locatie? Het gebied van Kinderboerderij en Waterspeeltuin Tanthof en Kindertuin de Boterbloem.

Help je mee de kinderboerderij en kindertuin te behouden? 
Teken de petitie hier!

Op 5 nov 2020 heeft de gemeente de massastudie van ontwerpbureau NohNik gepubliceerd. De ontwerpers geven daarin zelf aan “dat het gevraagde programma fors is ten opzichte van de beschikbare kavel”. Het bestuur en de vrijwilligers van Kinderboerderij en Waterspeeltuin Tanthof zijn overdonderd en geschokt dat de gemeente überhaupt nog een vervolgtraject wil starten. Voorzitter Remmelt Thijs: “We zijn erg geschrokken van het formaat van het hele schoolcomplex met schoolgebouw, schoolpleinen, een BSO, fietsenstallingen en sportzalen. De gemeente heeft het over een mogelijke ‘groene campus’, maar voor ons is er eigenlijk geen plek meer.”

Scheiden van kinderboerderij en waterspeeltuin
Het ontwerpbureau geeft aan dat het erg puzzelen is om alles op één plek in te passen. Daarom komt het ook met een model waarin de kinderboerderij moet verhuizen, terwijl de waterspeeltuin blijft waar hij is. Thijs: “Dat geeft al duidelijk aan dat er eigenlijk niet genoeg plek is voor alles. Deze splitsing is gewoon ondenkbaar! De Kinderboerderij én Waterspeeltuin is één organisatie en ook voor bezoekers een ideale combinatie. Zij genieten van een unieke recreatieplek waarbij de kinderen zowel kunnen spelen als de vele dieren ontmoeten. Ze kunnen een ijsje halen bij de boerderij en bij de waterspeeltuin eten. Het hele gebied is een oase van rust, natuur en dieren tussen vier dichtbevolkte woonwijken (Tanthof Oost en -West, Voorhof en Buitenhof). Waar moet je anders heen met (jonge) kinderen om te recreëren en elkaar te ontmoeten? Daarbij zijn we ook nog gratis, dus heel laagdrempelig toegankelijk.”

Geen ruimte voor kinderboerderij
Om de massa van het gebouwvolume te beperken, heeft NohNik ‘model 3’ ontwikkeld, waarbij de sportzaal elders ondergebracht moet worden. In deze ‘beste optie’ blijft er alsnog maar zo’n 5500 m2 over voor zowel de kinderboerderij als de kindertuinen, verspreid over meerdere  stukken grond rondom het schoolgebouw. Thijs: “Dat is nog maar 40% van het huidige oppervlakte, oftewel: de kinderboerderij en de kindertuin verliezen beiden 60% van hun grond. Op zulke versnipperde stukjes kunnen we nauwelijks dieren houden en van een oase van rust en groen is dan ook niks meer over! Ook kunnen de dieren gestrest raken van zoveel lawaai dichtbij. Waar zouden onze activiteiten moeten plaatsvinden, zoals het zomerfeest, met kraampjes en meerdere springkussens in het groen? Dat past past niet meer. En waar moeten onze bezoekers eigenlijk parkeren, in de wijk? Deze plannen zullen alleen maar leiden tot meer verstedelijking, minder groen, minder voorzieningen en dus een minder leefbaar Tanthof.”

Kanniewaarzijn
In 2015 werden de Kinderboerderij en Waterspeeltuin door de gemeente Delft afgestoten en overgenomen door de buurt, die een stichting oprichtte. Tientallen vrijwilligers hebben alles opgeknapt, hersteld en nieuw leven in geblazen. Denk aan een horecapunt, bijeneiland, vernieuwde  volière en heel veel activiteiten. Nog geen vijf jaar later vraagt dezelfde gemeente aan de stichting om deel te nemen aan een projectgroep om een megaschool in te passen op haar terrein. Thijs: “Bijna alle inspanningen van de laatste vijf jaar gaan op de schroothoop. Het lijkt wel of we in het programma ‘Kanniewaarzijn’ van Astrid Joosten zijn beland.”

Petitie gestart
Met deze plannen vreest Kinderboerderij en Waterspeeltuin voor haar voortbestaan. “Zonder een variatie aan dieren, mogelijk losgekoppeld van de (water)speeltuin én direct naast een school van zo’n 1000 leerlingen zou er weinig over zijn van de aantrekkelijke plek die we nu zijn voor vele mensen”, verzucht Thijs. De stichting is een petitie gestart en roept iedereen op die de Kinderboerderij en Waterspeeltuin willen behouden zoals ze nu zijn om te tekenen. 

Teken de petitie hier!

Meer informatie over het rapport?
De belangrijkste kaartjes van de conceptplannen en een link naar het gehele rapport vind je hier.