Nieuw overzicht van ontwikkelingen bij de scholenschuif

6 oktober 2020

We zijn sinds juli 2019 onderwerp geworden van een haalbaarheidsstudie door de gemeente Delft waarbij een nieuwe basisschool van ongeveer 1100 leerlingen in de wijk Tanthof wordt geplaatst. Er zijn twee locaties, waarvan het gebied rond en inclusief de kinderboerderij er een is. Mocht de school hier gepland worden dan zal de gemeente ons verhuizen. Voor meer informatie en achtergrond bij deze scholenschuif verwijzen we naar deze pagina over de scholenschuif.