Fantastische opkomst demonstratie

22 november 2019

Meer dan 500 Delftenaren deden mee met de demonstratie ‘Houd de scholen op hun plek’. Daarmee gaven ze een krachtig signaal aan de politiek voor herbouw van de basisscholen op de huidige locatie.
Namens onze mede-oganisatoren Stichting Behoud het Park, KNNV Delfland en Kindertuin De Boterbloem willen wij iedereen die de moeite heeft genomen naar de keerlus in het Abtswoudsepark te komen heel hartelijk danken. Wij kijken terug op een prachtige middag, waarin niet alleen ruimte was voor protest, maar ook gezelligheid. Een demonstratie in stijl!

Met een kop koffie of thee en ranja en spelletjes voor de kinderen was het goed toeven op de kinderboerderij. Het was de demonstratie zoals we ons hadden gewenst: een grote opkomst, een krachtige boodschap en een prettig samenzijn. De demonstratie trok ook de nodige publiciteit, met onder meer aandacht van Omroep West en het Algemeen Dagblad.

Ook een pluim voor de vele buurtbewoners die niet konden komen, maar ons wel hebben gesteund met hun handtekening op de kaart met onze oproep aan de gemeenteraad ons alternatief mee te nemen in de haalbaarheidsstudie: herbouw van de scholen op de bestaande locaties aan de Fuutlaan en de Bikolaan (twee scholen in Tanthof Oost en twee scholen in Tanthof West, met daarboven ruimte voor seniorenwoningen). 

De demonstratie en handtekeningenactie laten zien dat er een breed maatschappelijk draagvlak is voor dit plan. Wij hopen dan ook dat de gemeenteraad - als vertegenwoordiger van alle Delftenaren - dit alternatief wil meenemen in het onderzoek. Om dit te onderstrepen gaan we deze week de handtekeningen aanbieden bij het gemeentehuis. Wordt vervolgd!