Kinder-boerderij water speeltuin Tanthof

 


Stichting kinderboerderij en waterspeeltuin Tanthof


Bestuurssamenstelling:

De stichting heeft een dagelijks bestuur bestaande uit een voorzitter, secretaris en een penningmeester. Daarnaast nemen er in het bestuur nog twee bestuursleden plaats.


Namen bestuurders:
Voorzitter: dhr.  H. den Boer
Secretaris: dhr. H.T. de Haan
Penningmeester: dhr.  A. van Winden
Bestuurslid: dhr. R. Thijs
Bestuurslid: Mevr, S. van Velzen


Beloningsbeleid:
De bestuursleden werken onbezoldigd. Voor hun werkzaamheden is voor de leden van het bestuur geen budget beschikbaar. Wel kunnen eventuele onkosten gedeclareerd worden. 


Verslag van de activiteiten:
Het dagelijks ( 365 dagen per jaar) runnen van een kinderboerderij, die voor een ieder gratis toegankelijk is.


Financiële verantwoording:
Op 1 november 2015 heeft bovengenoemde stichting de kinderboerderij van de gemeente Delft overgenomen. 

RSIN-nummer: 855641150


Hoofdlijnen van het beleidsplan

 • Laagdrempelige voorziening (geen toegangsprijs, iedereen mag meedoen);
 • Betrokkenheid van de wijken (Tanthof, Voorhof en Buitenhof) bij beheer, bedrijfsvoering en activiteiten;
 • Locatie waar bezoekers unieke ervaringen op kunnen doen en waar wat te beleven valt;
 • Kinderen zijn een belangrijke doelgroep, maar zeker meer richten op volwassenen;
 • Verbreding van de activiteiten bij de kinderboerderij als de waterspeeltuin: verbinden van spelen, ontdekken en leren;
 • Aantrekkelijkheid hoofdplein als verblijfsruimte verhogen door groen en spellen voor kinderen;
 • De educatieve functie voor bezoekers is aanwezig, maar zal worden uitgebreid;
 • De stichting zal zich richten op het werven van donateurs en sponsors en aanschrijven van fondsen voor investeringen;
 • Beheer volgens geldende branchecode;
 • Duurzaam voorbeeld en duurzame bedrijfsvoering


NIEUWS

Zie: Facebook

OPENINGSTIJDEN

 • woensdag t/m zondag van 10:00 tot 16.30 uur. 
 • De waterspeeltuin in Tanthof is open van 1 mei tot 1 oktober,

ADRES

Kinderboerderij Tanthof

Abtswoude 5, 2623 NB Delft

Telefoon: 015 - 256 90 84


E-MAIL

contact@kinderboerderijtanthof.nl

INGANG

De ingang van de kinder-boerderij en waterspeeltuin bevindt zich aan de Kalfjeslaan.